Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištení cestovních služeb
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2019 12:07:44
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky. Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na adrese profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12101.html

S pozdravem

Mgr. Jiří Novák
Oddělení veřejných zakázek
Ministerstvo zemědělství


Přílohy
- Výzva k podani nabidky - Zajištení cestovních služeb_sign.pdf (2.78 MB)
- Výzva k podani nabidky - Zajištení cestovních služeb_verze ke čtení.pdf (491.83 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Závazný návrh smlouvy.doc (273.00 KB)
- Priloha c. 2 Vyzvy _Kryci list nabidky - Cestovni sluzby.docx (60.41 KB)