Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2019 13:33:12
Předmět Výzva

Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva