Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Lipkovský potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2019 13:09:34
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_1_lipkovsky.pdf (220.40 KB)