Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Smržovský potok, Smržov, oprava koryta, ř. km 3,220 - 3,675
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2019 10:46:54
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Smržovský potok, Smržov, oprava koryta, ř. km 3,220 - 3,675“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html