Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Návrh opatření ke zvýšení retence vody v povodí řeky Doubravy
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2019 15:07:46
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Návrh opatření ke zvýšení retence vody v povodí řeky Doubravy“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html