Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VD Střekov, oprava střechy velínu PK
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2019 19:16:25
Předmět Návrh SoD, Čestné prohlášení

Návrh Smlouvy o dílo a Čestné prohlášení jsou pro účely vypsání veřejné zakázky poskytovány pouze ve formátu PDF.