Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV
Odesílatel Veronika Volfová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2019 09:30:33
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek