Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel, doplňková pojištění, havarijní pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla
Odesílatel Václav Charvát
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2015 08:56:26
Předmět Dodatečné informace

Uveřejnění dodatečných informací č. 2


Přílohy
- Priloha_2_Seznam vozidel_2016_doplneni.xls (402.50 KB)
- dod_info_c_2.pdf (425.87 KB)