Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2019 09:42:10
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

tímto Vám zasíláme výzvu k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce. Nabídky je možné podat elektronicky na adrese: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12272.html

S pozdravem
Mgr. Jiří Novák
Ministerstvo zemědělství


Přílohy
- Interim_výzva k podání nabídek_sign.pdf (749.30 KB)
- Interim_výzva k podání nabídek_verze ke čtení.pdf (410.02 KB)
- Interim_příloha č. 1 Výzvy_smlouva.docx (78.44 KB)
- Interim_příloha č. 2 Výzvy_vzorove formulare.docx (59.25 KB)