Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení DVT Úlický potok, ř.km 4,6-5,2, Úlice, oprava dlažeb a zdí
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2019 12:53:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č .1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (412.56 KB)
- Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.zip (425.34 KB)