Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
Odesílatel Milan Vopařil
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 09:04:42
Předmět Výzva VZMR: Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770

Dobrý den,

Tímto mailem Vás vyzýváme k předložení Cenové nabídky na akci s názvem „Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770“.
Lhůta pro podání nabídky: 26.04.2019 09:00

S pozdravem
Ing. Milan Vopařil, DiS.
pracovník technické skupiny
---------------------------------------------------
Povodí Labe, státní podnik
Závod Jablonec nad Nisou
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3
tel. : +420 495 088 122
e-mail : voparilm@pla.cz