Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení FVE Povodí Vltavy Orlík
Odesílatel Jitka Vacková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 11:45:07
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení,

na profilu zadavatele byla uveřejněna Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "FVE Povodí Vltavy Orlík".

Jitka Vacková