Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení FVE Povodí Vltavy - Sázava
Odesílatel Jitka Vacková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 11:57:21
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení,

na profilu zadavatele byla uveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "FVE Povodí Vltavy - Sázava".

Jitka Vacková