Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČS Podhora - rekonstrukce výtlačného a gravitačního řadu
Odesílatel Martina Šulcová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2019 14:45:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace


Přílohy
- vysvětlení č.1 ZD_signed.pdf (322.86 KB)