Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti - inženýrskogeologický průzkum
Odesílatel Radim Frajt
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2019 15:25:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasíláme Vysvětlení ZD č. 2.


Přílohy
- Vysvětlení ZD 2.pdf (614.47 KB)