Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Odesílatel Tomáš Kout
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2019 08:40:02
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace týkající se tabulky priloha c.1.xls, která byla upravena.


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_1.pdf (198.47 KB)
- priloha c1.xls (71.50 KB)