Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
Odesílatel Světlana Šmídová
Organizace odesílatele Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. [IČO: 49241494]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2019 10:23:52
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku