Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury pro rok 2019
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2019 13:55:43
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Dobrý den,
dovoluji si Vám oznámit, že Zadavatel ve VZ "Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury pro rok 2019" dospěl k výběru nejvhodnější nabídky. V příloze naleznete Oznámení o výběru.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - PODEPSANÉ.pdf (95.66 KB)