Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín – výkon TDS
Odesílatel Radim Frajt
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2019 14:32:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
údaj uvedený ve smlouvě, čl. X Ostatní ujednání odst. 3., že "limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 30 mil. Kč", je správný a zadavatel uváděné pojistné plnění požaduje.

Zadavatel odpovídá na uvedený dotaz i přes to, že byl zaslán po uplynutí lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Na toto vysvětlení zadávací dokumentace se tedy nevztahují lhůty dle §98 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb.

S pozdravem

Ing. Radim Frajt