Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
Odesílatel Světlana Šmídová
Organizace odesílatele Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. [IČO: 49241494]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2019 10:26:55
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď č. 1
Zadavatel požaduje toto:
1. rozlišení tisk: min. 1200x1200 dpi
2. kopírování: min. 600x600 dpi
Dochází tedy k upřesnění zadávací - technické - dokumentace.

Odpověď č. 2
1. Zadavatel akceptuje zařízení s interní výstupní přihrádkou 300 listů s tím, že celková výstupní kapacita zařízení (interní přihrádka + finišer) bude minimálně požadovaných 3700 listů.
To je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že v důsledku doplňujícího dotazu došlo k upřesnění zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek o celou dobu, tj. do 30.5.2019 ve 13:00 hod.

Původní zpráva

Datum 03.05.2019 14:59:48
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
Dotaz s č. 1.doc (139.50 KB)