Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
Odesílatel Světlana Šmídová
Organizace odesílatele Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. [IČO: 49241494]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2019 08:24:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.
veškerá čestná prohlášení jsou přikládána jako VZOR a je na vůli účastníka, zda je použije a nebo zda zvolí jinou, pro něj odpovídající formu.
Pokud zvolí náš vzor, má - pochopitelně - právo jej jakkoliv upravit, aby vyhovovaly jeho podmínkám, a to včetně pojistné částky.
Pokud tedy nemáte uzavřeno pojištění na částku, odpovídající zadávací dokumentaci, tj. 5 milionů na pojistné plnění, můžete přiložit vlastní čestné prohlášení, kde bude uvedeno, že v případě výzvy zadavatele PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (tzn. týkat se bude vybraného dodavatele), toto pojištění uzavřete a doklady doručíte v souladu s § 122/3 ZZVZ. Zadavatel tudíž nepovažuje za nutné, aby NEZÁVAZNÝ vzor upravoval.
S pozdravem a přáním příjemného dne

Původní zpráva

Datum 15.05.2019 16:46:50
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený zadavateli,

seznámili jsme se s vaším Vzorem čestného prohlášení o pojištění, který tvoří Přílohu č. 5 ZD, a domníváme se, že není v souladu s Vaším požadavkem uvedeným v čl. 8. ZD a navíc není legitimní v tom, že požaduje mít uzavřenou pojistnou smlouvu už ve fázi podání nabídky a ne až v případě úspěchu v zadávacím řízení. Můžeme požádat tedy o opravu/doplnění Vzoru, kde bude uvedeno, že limit pojistného plnění bude minimálně ve výši 5 mil. Kč místo 1 mil. Kč uvedeném ve vašem Vzoru a že se tato povinnost bude vztahovat až na vybraného dodavatele?

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem.