Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PPV - oprava betonového pláště
Odesílatel Martin Chmelík
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2019 11:28:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazu uchazeče vydává Zadavatel Dodatečnou informaci č.1.


Přílohy
- Dodatečná informace č.1_signed.pdf (434.47 KB)