Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Klavary - stavebně technický průzkum středního jezového pole při zahražení
Odesílatel Jiří Paulus
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2019 13:37:21
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na službu „VD Klavary - stavebně technický průzkum středního jezového pole při zahražení“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html