Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace – náhradní výsadba
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.08.2019 10:44:26
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace – náhradní výsadba“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html