Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení IDVT 10166431, Lánov, mýcení břehového porostu, ř. km 0,700 - 0,900
Odesílatel Štěpánka Brunclíková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2019 15:01:18
Předmět Výzva - OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dobrý den,

žádáme Vás k předložení Cenové nabídky na akci s názvem "IDVT 10166431, Lánov, mýcení břehového porostu, ř. km 0,700 - 0,900".
Lhůta pro podání nabídky: 25.9.2019 9:00

S pozdravem

Brunclíková Štěpánka
Povodí Labe, státní podnik
Želivského 5
466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 366 346
email.:brunclikovas@pla.cz


Přílohy
- Zadavaci_dokumentace_2113.pdf (162.80 KB)