Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, zdrž Nymburk Na Remanenci, LB ř.km 897,10-897,60, kácení doprovodného porostu
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2019 17:16:22
Předmět Výzva

Labe, zdrž Nymburk Na Remanenci, LB ř.km 897,10-897,60, kácení doprovodného porostu