Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění kreativní části kampaně Ryba na talíř pro roky 2019 a 2020
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.09.2019 15:22:10
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

rámcová dohoda (tj. smlouva) bude po ukončení výběrového řízení připravena Zařízením služeb MZe, a to včetně veškerých příloh. Ty budou obsahovat:

1) nabídku vítězného dodavatele předloženou ve veřejné zakázce ve formě katalogového listu, který je přílohou zadávací dokumentace.
2) Výzva k podání nabídek, kterou byla veřejná zakázka vyhlášena.
3 Pravidla pro žadatele a příjemce OP Rybářství jsou volně k dohledání na internetu, a to na adrese

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-5/x5-2-uvadeni-produktu-na-trh/x5-2-uvadeni-produktu-na-trh-zamer-b/pravidla-ke-3-vyzve/


S pozdravem

Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.

Původní zpráva

Datum 17.09.2019 13:04:46
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Prosím o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v rámcové dohodě požaduje jako přílohy:
Příloha č. 1 – Katalogový list (Nabídka dodavatele) – zde máme požít exel přílohu s cenami?
Příloha č. 2 – Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce
Příloha č. 3 – Pravidla pro žadatele a příjemce OP Rybářství 5.2. b) – nevíme o jakou přílohu se jedná.

Předem děkuji za odpověď.