Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Malý labský náhon, Hradec Králové, odstranění nánosů, ř. km 5,645 – 7,748
Odesílatel Štěpánka Kozlová
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2019 09:49:16
Předmět VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- VZORKY.pdf (1.85 MB)
- vysvetleni_ZD_2_labsky_nahon.pdf (621.96 KB)