Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Systém na dohled a správu přístupu externích organizací do LAN PLa
Odesílatel Lucie Nováková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2019 15:05:55
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Systém na dohled a správu přístupu externích organizací do LAN PLa " Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile display 1804.html