Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka izotopového hmotnostního spektrometru s elementárním analyzátorem
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2019 11:49:24
Předmět Výzva

zasíláme výzvu pro VZ zadávanou formou ZPŘ


Přílohy
- výzva k podání nabídky.pdf (708.04 KB)