Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Orlík, horní voda, Orlík, dolní voda - Inženýrskogeologický průzkum
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2019 13:46:07
Předmět Výzva

Vážení,
tímto Vás informuji, že na profilu zadavatele byla uveřejněna výzva k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem "Orlík, horní voda, Orlík, dolní voda - Inženýrskogeologický průzkum".
S pozdravem
Markéta Kletečková