Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lysá n. L., oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 316
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2019 16:53:57
Předmět Výzva

VD Lysá n. L., oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 316