Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka izotopového hmotnostního spektrometru s elementárním analyzátorem
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2019 15:31:10
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

k bodu 1) zasíláme opravenou přílohu č. 4 k zadávací dokumentaci
k bodu 2) zadavatel uvádí, že není tak daleko schopen toto experimentální posouzení připravit, proto tento parametr nebude
požadovat.


Přílohy
- Příloha 4_Technická specifikace a cena-opr_2.docx (23.49 KB)