Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Orlík, horní voda, Orlík, dolní voda - Inženýrskogeologický průzkum
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2019 11:50:37
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (382.63 KB)
- Soupis prací - upravený.xls (63.50 KB)