Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová dohoda - sběr semenného materiálu a částí rostlin do Národní banky osiva a explantátů
Odesílatel Jiří Zapletal
Organizace odesílatele Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. [IČO: 00020702]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2020 19:16:23
Předmět Výzva

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky k uzavření rámcové dohody na sběr semenného materiálu a částí rostlin do Národní banky osiva a explantátů.

Dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele - https://zakazky.eagri.cz/profile_display_4.html