Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Hvězda, instalace měření průtoku bypassem
Odesílatel Ladislav Chleboun
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2020 10:07:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V informacích o veřejné zakázce v části "Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu" je chybně uvedeno …..Zařízení musí být schopno měřit průtoky minimálně v rozsahu 0,1 – 100 l/s.....
Správná hodnota rozsahu měření je uvedena v investičním záměru a činí 2,0 - 100,0 l/s.