Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup osobního manažerského vozidla (rok 2020)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2020 08:40:28
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
tímto Vás upozorňuji, že na profilu zadavatele byla uveřejněna výzva k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem "Nákup osobního manažerského vozidla (rok 2020)".
S pozdravem
Jiří Schindler