Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup osobního manažerského vozidla (rok 2020)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2020 12:25:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (473.28 KB)