Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Depozitář potravin – interaktivní modulární expozice pro pobočku NZM Ostrava
Odesílatel Anton Říha
Organizace odesílatele Národní zemědělské muzeum, s.p.o. [IČO: 75075741]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2020 09:11:16
Předmět Rozhodnutí zadavatele o změně zadávacích podmínek čísli 1

Došlo k aktualizaci návrhu smlouvy viz příloha.
Zároveň zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 6.4.2020.


Přílohy
- Příloha č. 4 Návrh smlouvy aktuální_Depozitar potravin.docx (117.02 KB)