Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce kotelny provozní Budovy Břeclav
Odesílatel Denisa Králíková
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2020 10:57:40
Předmět Vysvětlení

Prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- vysvětlení.pdf (140.16 KB)