Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Fláje – zdvihací zařízení o nosnosti 15 t pro meziúrovňový transport břemen, kolejový svršek a manipulační vozík
Odesílatel Martin Chmelík
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2020 13:15:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplňujeme zadávací dokumentaci o v příloze uvedenou Dodatečnou informaci č.1.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1_signed.pdf (61.23 KB)