Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
Odesílatel Josef Kuba
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2020 11:31:35
Předmět Výzva

Vážení, tímto Vás informuji, že na profilu zadavatele byla uveřejněna výzva k podání nabídky.