Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
Odesílatel David Oberpfalzer
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2020 09:40:07
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
vysvětlení je v přiloženém dokumentu.
S pozdravem
David Oberpfalzer


Přílohy
- vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (472.40 KB)