Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Aktivní zóny pro vodní toky v oblastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR)
Odesílatel Jiří Skořepa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2020 17:40:36
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzývám Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Aktivní zóny pro vodní toky v oblastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR). Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html.