Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2020 11:28:58
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html