Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Merta-údržba HM, ř. km 0,000-4,400 - část-SO 09
Odesílatel Radim Frajt
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2020 15:08:55
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
v příloze zasíláme vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1.pdf (630.13 KB)