Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 2 kusů traktorů pro VÚRV v.v.i. Praha Ruzyně
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2020 08:00:26
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

GPS navigace s naváděním:
- zadavatel požaduje kompletní GPS automatické navádění plně integrované v traktoru, s přesností mezi přejezdy +- 3 cm.

Čelní nakladač s paralelogramem a rychloupínačem:
- zadavatel uvádí, že tlumení rázů není podmínkou, přípojné nářadí – velkoobjemová lopata