Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktivní zóny pro vodní toky v oblastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR)
Odesílatel Jiří Skořepa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2020 14:15:14
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_dokumentace_1.pdf (614.98 KB)