Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Radiokomunikační služba pro spojení VHD s přehradami a vybranými jezy
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2020 14:32:05
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Radiokomunikační služba pro spojení VHD s přehradami a vybranými jezy“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html