Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a horní vody
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2020 11:59:07
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a horní vody“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html